Svxlink compile ohje

Svxlink Kääntäminen Debian / Ubuntu järjestelmään PC laitteisiin:

## svxlinkin asentaminen alkaa asentamalla paketteja jne:

sudo apt install g++ cmake make libsigc++-2.0-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl-dev libgcrypt11-dev libspeex-dev libasound2-dev libopus-dev librtlsdr-dev doxygen groff alsa-utils vorbis-tools curl build-essential libcurl4-openssl-dev alsa-tools alsa-base qtbase5-dev qttools5-dev-tools libjsoncpp-dev libogg-dev git libgpiod-dev

## Jos herjaa libcrypt11-dev ei ole niin vaihda se libcrypt-dev
## valinnaiset libbit on: libgpiod-dev

git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/svxlink -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/opt -DSVX_SYSCONF_INSTALL_DIR=/opt/svxlink -DLOCAL_STATE_DIR=/opt/svxlink -DUSE_QT=no -DSVXLINK_USER=riku -DSVXLINK_GROUP=riku ..
make -j4
#käytä vain tätä jos vakioasetus: sudo useradd svxlink
#käytä vain tätä jos vakioasetus: sudo groupadd svxlink
sudo chown riku /opt      # chownaa rikuksi koko /opt
make install                     # huom ilman sudoa!
sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opt.conf
LISÄÄ-> /opt/svxlink/lib
sudo ldconfig

Jos Error/Virhe ilmoituksia tulee koskien functions, niin sinulla on vanhempi järjestelmä
warning: defaulted and deleted functions only available with -std=c++11 or -std=gnu++11

Tämän pystyy korjaamaan lisäämällä CXX flags:
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/svxlink -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/opt -DLOCAL_STATE_DIR=/opt/svxlink -DUSE_QT=no -DCMAKE_CXX_FLAGS=”-std=c++11″ -DSVXLINK_USER=”riku” -DSVXLINK_GROUP=”riku” ..

Jos tulee Error: ‘StreamWriterBuilder’ is not a member of ‘Json‘ ja kaikki muut JSON Virheet errorit, niin kääntäminen ei onnistu. tämä johtuu libjsoncpp-dev paketti on vain liian vanha, pystyt sen tarkistamaan komenolla apt-cache policy libjsoncpp-dev
Jos versio on alle 1, niin se on liian vanha.
Jos sinulla on debian jessie, niin lisää /etc/apt/sources.list rivi:
deb http://archive.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
sen jälkeen asennetaan backports paketti joka pitäisi olla versio 1.7.2
apt install libjsoncpp-dev/jessie-backports

sitten uusiksi kääntämään svxlinkki komenti make clean ajetaan ensiksi

Svxlink kääntäminen Fedora systemiin

sudo dnf install libusb-devel libsigc++20.x86_64 libsigc++20-devel.x86_64 gsm-devel.x86_64 popt.x86_64 libgcrypt.x86_64 libgcrypt-devel.x86_64 speex-devel.x86_64 speex.x86_64 opus-devel.x86_64 opus.x86_64 popt-devel.x86_64 jsoncpp.x86_64 jsoncpp-devel.x86_64 tcl.x86_64 tcl-devel.x86_64 curl.x86_64 libcurl-devel.x86_64 @development-tools

git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/svxlink -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/opt -DLOCAL_STATE_DIR=/opt/svxlink -DUSE_QT=no -DSVXLINK_USER=”riku” -DSVXLINK_GROUP=”riku” ..
make -j4
#käytä vain tätä jos vakioasetus: sudo useradd svxlink
#käytä vain tätä jos vakioasetus: sudo groupadd svxlink
sudo make install
sudo chown -R riku /opt/svxlink
sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opt.conf
LISÄÄ-> /opt/svxlink/lib
sudo ldconfig

Svxlink kääntäminen ARMBIAN/Raspian ( Raspberry, NanoPI, OrangePI etc ) ARM pohjaisiin järjestelmiin Armbian tai raspberry debian pohjaisiin käyttöjärjestelmille

## svxlinkin asentaminen armbian:

Tehdään Uusi käyttäjätunnus joka on toistin

Kirjaudu UUTEEN järjestelmään ROOTTINA, armbian vakio salasana on 1234.
adduser toistin # tee uusi käyttäjätunnus toistin
nano /etc/sudoers # ja lisää rivi: toistin ALL=(ALL:ALL) ALL
chown toistin /opt # omistetaan /opt toistin käyttäjälle
exit # KIRJAUTUU ULOS
Kirjaudu sisään toistin käyttäjätunnuksella linux tai macos komentokehotteessa ssh <ip> -l toistin

sudo apt update && sudo apt upgrade # päivitä järjestelmä, välttämätön komento, rebootti voisi olla paikallaan tämän jälkeen.

sudo apt install g++ cmake make libsigc++-2.0-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl-dev libgcrypt-dev libspeex-dev libasound2-dev libopus-dev librtlsdr-dev doxygen groff alsa-utils vorbis-tools curl build-essential libcurl4-openssl-dev alsa-tools alsa-base qtbase5-dev qttools5-dev-tools libjsoncpp-dev libogg-dev git libgpiod-dev
# Jos sinulla on RASPBIAN raspberry oma järjestelmä, niin jätetään paketti alsa-base pois listalta.

git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/svxlink -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/opt -DSVX_SYSCONF_INSTALL_DIR=/opt/svxlink -DLOCAL_STATE_DIR=/opt/svxlink -DUSE_QT=no -DSVXLINK_USER=toistin -DSVXLINK_GROUP=toistin ..
make -j4
sudo chown toistin /opt      # chownaa toistin koko /opt (jos et alussa jo tehnyt tätä)
make install                     # huom ilman sudoa!
sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opt.conf
LISÄÄ-> /opt/svxlink/lib
sudo ldconfig

sudo usermod -a -G audio toistin # jotta käyttäjä “toistin” voi käyttää alsamixeriä ja äänilaitetta.


Svxlinkki kohde

svxlink asentuu kansioon /opt/svxlink ja pystyy käyttää käyttäjänä “riku” tai “toistin” muutathan komennot itsellesi sopivaksi.

svxlink asenna asennus install